Jaggle.nl

Jaggle.nl, één van de grootste weblogs van Nederland met meer dan 1 miljoen bezoeken per maand en meer dan 3 miljoen pageviews per maand. Een website met een divers aanbod aan content voor de bezoekers. Van rare filmpjes op het internet tot actueel nieuws waar de bezoekers actief over in discussie gaan.

Hill ICT heeft samen met Onstuimig het ontwerp gemaakt. Hill ICT heeft dit ontwerp vertaald naar Expression Engine, het content management systeem. Ook zijn er diverse maatwerk modules gemaakt om gewenste functionele wijzigingen in het CMS te maken. De website draait op Expression Engine samen met AJAX scripting en Scriptaculous visuele effecten.

Bezoek deze website op www.jaggle.nl

Aresegroup