Glizzy.nl

Glizzy.nl is een weblog met roddel en achterklap van bekende mensen in binnen en buitenland. Te denken valt aan showbizznieuws, roddels en schandalen.

Hill ICT verzorgde de applicatie voor het beheer van de website en de hosting.

Deze site heeft 4 jaar lang op www.glizzy.nl gedraaid

20090826_glizzy_thumb.jpg